Kontakt

IMPERIUM GROUP Sp. z o.o.
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93
02-777 Warszawa

e-mail: biuro@imperiumgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000284982
NIP 521-344-40-02
Kapitał zakładowy w wys. 50.000 PLN

BIURO REALIZACJI:
ul. Tomasza Zana 10
15-166 Białystok

Kamil Bieryło:
tel.:        606 95 75 95
e-mail:   Kamil@imperiumgroup.pl


Cezary Kozłowski:
tel.:        666 083 902
e-mail:   Czarek@imperiumgroup.pl


Maciej Tarasiewicz:
tel.:        570 505 306
e-mail:   Maciej@imperiumgroup.pl

Formularz kontaktowy: