Czym jest CSR?

Mówi się, że najskuteczniejszym sposobem na zbliżenie do siebie ludzi, jest postawienie przed nimi wspólnego celu. Kiedy powodzenie całej akcji zależy od umiejętności współpracy nawet najbardziej zamknięte osoby decydują się wyjść ze swojej strefy komfortu i zaangażować w pracę drużyny. To właśnie dzięki tym mechanizmom wielką popularnością cieszą się imprezy integracyjne, których uczestnicy muszą coś wspólnie skonstruować. Budowanie ducha drużyny można jednak wynieść o poziom wyżej – nie tylko umacniać więzi pomiędzy członkami zespołu, ale również pomagać przy tym innym. Właśnie temu służą integracje połączone z CSR.

Skrót ten oznacza Corporate Social Responsibility, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu. Idea ta zakłada, że na firmach spoczywa odpowiedzialność nie tylko za własny rozwój, ale również za swoje otoczenie – między innymi środowisko naturalne oraz lokalną społeczność. Okazywanie zainteresowania jego potrzebami pozwala przedsiębiorstwom na osiągnięcie szeregu korzyści, takich jak wypracowanie pozytywnego wizerunku, zwiększenie zaufania interesariuszy i lepsza motywacja samych pracowników.

Pomysłów na integrację połączoną z CSR może być wiele. Jednym z najpopularniejszych działań jest pomaganie zwierzętom. Pracownicy mogą na przykład zbijać budy, które później zostają przekazane wybranemu schronisku, konstruować karmniki dla ptaków lub cieszące się coraz większym zainteresowaniem hotele dla owadów. Przedsięwzięcia na nieco większą skalę zakładają na przykład remonty w lokalnych domach dziecka lub na szpitalnych oddziałach. W bardzo aktualny trend dbałości o ekologię doskonale wpisują się takie akcje jak sadzenie drzew lub wspólne sprzątanie lasów.

W czasie takich przedsięwzięć pracownicy mają szansę lepiej zintegrować się nie tylko wewnątrz poszczególnych zespołów, ale również w obrębie całej firmy. Możliwość spełnienia dobrego uczynku to dla wielu osób nie tylko powód do dumy, ale również dodatkowa motywacja i kolejny powód, by identyfikować się bardziej z działalnością wspierającego szlachetne akcje przedsiębiorstwa.

Udostępnij na: